SPÓŁDZIELNIA 

BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"

82-300 ELBLĄG, ul. Hetmańska 7 b-cWitamy
na stronie internetowej


Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Śródmieście"


Spółdzielnia wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000136307
w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Olsztynie