ORGANY SPÓŁDZIELNI:

RADA NADZORCZA

1. Przewodniczący                              - Andrzej KRZYKWA

2. Zastępca Przewodniczącego      - Zuzanna ŁUKASIK

3. Sekretarz                                          - Natalia FILCKOWSKA

4. Członek                                             - Witold BIAŁOPIOTROWICZ

5. Członek                                             - Jacek SOKÓŁZARZĄD

1. Prezes                                              - Tadeusz OLECH

2. Zastępca                                         - Sławomir ROZMIAREK

3. Zastępca                                         - Mirosław SZCZUKO