ORGANY SPÓŁDZIELNI:

RADA NADZORCZA

1. Przewodniczący                              - Halina OLSZEWSKA

2. Zastępca Przewodniczącego      - Tomasz JANOWICZ

3. Sekretarz                                          - Natalia FILCKOWSKA

4. Członek                                             - Teresa UZDOWSKA

5. Członek                                             - Ewa KOMARZENIECZARZĄD

1. Prezes                                              - Tadeusz OLECH

2. Zastępca                                         - Sławomir ROZMIAREK

3. Zastępca                                         - Mirosław SZCZUKO