ORGANY SPÓŁDZIELNI:

RADA NADZORCZA

1. Przewodniczący                            - Andrzej KRZYKWA

2. Zastępca Przewodniczącego    - Witold BIAŁOPIOTROWICZ

3. Sekretarz                                        - Ewa KOMARZENIEC

  ZARZĄD


1. Prezes                                              - Tadeusz OLECH

2. Zastępca                                         - Sławomir ROZMIAREK

3. Zastępca                                         - Mirosław SZCZUKO