ORGANY SPÓŁDZIELNI:

RADA NADZORCZA

1. Przewodniczący                            - Andrzej KRZYKWA

2. Zastępca Przewodniczącego    - Zuzanna ŁUKASIK

3. Sekretarz                                        - Ewa KOMARZENIEC

4. Członek                                           - Witold BIAŁOPIOTROWICZ

5. Członek                                           - Jacek SOKÓŁ

  ZARZĄD


1. Prezes                                              - Tadeusz OLECH

2. Zastępca                                         - Sławomir ROZMIAREK

3. Zastępca                                         - Mirosław SZCZUKO